0200 vub

Kontakt - VÚB banka. Identifikačné čísla a kódy banky. IČO: 313 20 155. DIČ: 2020411811. IČDPH: SK7020000207 Kód banky: 0200. Označenie banky: SUBA SWIFT kód: ....

Kód Banky 0200. Kód Banky 0200. VÚB banka. VÚB banka sa teší priazni vyše 1,2 milióna klientov. Vznikla 1. 1. 1990 zo Štátnej banky československej. V priebehu roku 2001 ....

IBAN a BIC - Informačný servis - VÚB banka. ... forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúšťajú. Písomná forma: SK33 0200 0000 0000 0001 2351. Elektronická forma: SK3302000000000000012351..

Banky.sk - Všeobecná úverová banka, a. s.. Kód banky: 0200. IČO: 31320155. IČ DPH ... VÚB banka bežné účty a balíky služieb : VÚB Flexiúčet 1 ... VÚB Flexihypotéka so št. príspevkom pre mladých..

Kódy bánk - číselne kódy bánk na Slovensku. Na stránkach sú uvedené tieto dôležité bankové kódy jednotlivých bánk pôsobiacich na Slovensku. ČÍSELNÉ KÓDY BÁNK: 0200 - Všeobecná úverová banka, ....

American Express - Slovensko - Kalendár splátok. Blue od American Express: 2075861955 / 0200; American Express Gold: 2075880654 / 0200. Aby mohla byť vaša platba správne zaúčtovaná, pri úhrade ....

Možnosti úhrady faktúr - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. . 35-1004062/0200 – VÚB, a.s.. Pri platbách za služby vodné, stočné a zrážkovné na účet VÚB, a.s. je potrebné dávať pozor na predčíslie 35. V prípade, že pri ....

Online prihlášky. Platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Card Pay; Prevodom na účet: predčíslie 182, číslo účtu: 13104562/0200 (VÚB), variabilný symbol bude ....

Plynkaso - SPP | váš dodávateľ elektriny a zemného plynu. Slovenská sporiteľňa – číslo účtu 173584614/0900. VÚB – číslo účtu 1002029151/0200. Tatra banka – číslo účtu 2621844555/1100. Pripravte si, prosím, ešte ....

Členské príspevky a ostatné poplatky v r. 2006. Úhrady na č. účtu 2154624456/0200 (VÚB). VS = variabilný symbol. ŠS = špecifický symbol. --------------------------------------------------------------------------------..